ADRA bolnici poklonila 400 primjeraka Novog zavjeta

ADRA bolnici poklonila 400 primjeraka Novog zavjeta

ADRA (Adventistički dobrotvorni rad) Virovitica donirala je virovitičkoj bolnici 400 primjeraka Novog zavjeta. Ravnateljica bolnice dr.med. Ana Bajer Feketić u prisustvu glavne sestre Ane Pavoković i glavnih sestara sa pojedinih odjela zahvalila je predstavnicima ADRE

Tomislavu Matasiću i Ljubiši Živojnov na ovoj donaciji i ukratko ih upoznala sa povijesti Opće bolnice Virovitica koja je na početku imala samo 39 bolesničkih postelja i jednoga doktora dok je to danas ustanova sa 300 postelja i brojnim medicinskim stručnim osobljem. Predstavnici ADR-e istaknuli su da je Novi zavjet dio najčitanije knjige na svijetu-Biblije čija su naučavanja sveta i istinita, a u kojoj je glavni lik Tvorac i Spasitelj-Isus Krist. Nadaju se da će pacijenti bolnice u Novom zavjetu moći pronaći utjehu, nadu i smisao života. ADRA u svom djelovanju ima humanitarni karakter-pomoći i zbrinuti čovjeka prema njegovim potrebama -materijalno, ali ne samo to. ADRA ima u svom programu i ucrtan program duhovne obnove,a to znači pomoći ljudima da obnove svoju duhovnu vezu sa Bogom.

Tekst: Lj.Ž. - virovitica.net Foto: Rudi Vanđija

 • Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Opširnije
 • Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Opširnije
 • Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Natječaj za zapošljavanje i poziv na razgovor
  Opširnije
 • Natječaj za zapošljavanje
  Natječaj za zapošljavanje
  Opširnije
 • Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina
  Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina
  Opširnije

Tagovi