EU projekt

EU projekt

 

 

Naziv projekta

Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Javni poziv

Poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurugijama

Prijavitelj

Opća bolnica Virovitica

Trajanje projekta

8.2.2017. do 30.05.2019. (35mjeseci)

Ukupna vrijednost

50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje

100%

 

Sažetak projekta

Ulaganjem u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i opremanje dnevne kirurgije u OB Virovitica pridonijeti će se ostvarivanju ciljeva projekta iz kojeg je navedeno financirano, a to je poboljšanje efikasnosti kroz bolju organizaciju poslovanja i bolje uvjete rada za zaposlenike u pogledu prostora, veća dostupnosti zdravstvenih usluga kroz pružanje dodatnih usluga za pacijente koji gravitiraju Virovitičko-podravskoj županiji, a nabavom nove medicinske opreme povećati će se broj prijema u dnevnim bolnicama i smanjiti će se broj prijema na akutne bolničke odjele za 7,93% u 2024. godini.

Ciljevi projekta

1. Poboljšanja učinkovitost i dostupnost dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

2. Poboljšana vidljivost o unaprijeđenim mogućnostima zdravstvene zaštite kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica

Pokazatelji projekta

Ciljna vrijednost

Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica (%)

10,59 %

Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu (broj)

1

 

Glavne aktivnosti projekta

1. Razvoj dnevne kirurgije

- Oprema za centralnu sterilizaciju, operacijske sale i jedinicu za intenzivnu njegu u objektu D1 (nova postojeća zgrada)

2. Opremanje dnevnih bolnica

-  Nabava opreme za sljedeće odjele: pedijatrija, kirurgija, oftalmologija, interna

3. Uspostava dnevnih bolnica – modul 3

- Dogradnja zgrade Aneks B1

4. Horizontalne politike

5. Revizija projekta

6. Promidžba i vidljivost projekta

7. Upravljanje projektom

 

Projektni tim:

1.Podugovoreni vanjski stručnjak-VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije

       Neda Martić, dipl. oec. - voditelj projekta,

       Ivana Zubak, dipl. iur.

       Sanja Pejić, mag. oec.

2. Josipa Osvaldić Galic, dipl.iur. univ.spec.oec., MBA – koordinator,

3. Ivana Žili, dipl.oec. – financijski stručnjak,

4. Davorka Louvar, dipl. oec. – stručnjak za javnu nabavu,

5. Vladimir Frank, ing. – tehnički koordinator,

6. Darko Čupen, dr. med. – stručnjak za zdravstvo.

 

 

Kontakt osoba za više informacija

Davorka Louvar, dipl. oec.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju CT-a
  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju CT-a
  Opširnije
 • Odluka o izboru za radno mjesto medicinsko – laboratorijski tehničar
  Odluka o izboru za radno mjesto medicinsko – laboratorijski tehničar
  Opširnije
 • Odluka o poništenju Odluke o izboru za radno mjesto medicinsko – laboratorijski tehničar
  Odluka o poništenju Odluke o izboru za radno mjesto medicinsko – laboratorijski tehničar
  Opširnije
 • Odluka o izboru za radno mjesto psiholog na određeno puno radno vrijeme
  Odluka o izboru za radno mjesto psiholog na određeno puno radno vrijeme
  Opširnije
 • Odluke o izboru za radno mjesto medicinska sestra / tehničar na neodređeno i određeno puno radno vrijeme
  Odluke o izboru za radno mjesto medicinska sestra / tehničar na neodređeno i određeno puno radno vrijeme
  Opširnije

Tagovi