EU projekt

EU projekt

 

 

Naziv projekta

Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Javni poziv

Poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurugijama

Prijavitelj

Opća bolnica Virovitica

Trajanje projekta

8.2.2017. do 30.05.2019. (35mjeseci)

Ukupna vrijednost

50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje

100%

 

Sažetak projekta

Ulaganjem u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i opremanje dnevne kirurgije u OB Virovitica pridonijeti će se ostvarivanju ciljeva projekta iz kojeg je navedeno financirano, a to je poboljšanje efikasnosti kroz bolju organizaciju poslovanja i bolje uvjete rada za zaposlenike u pogledu prostora, veća dostupnosti zdravstvenih usluga kroz pružanje dodatnih usluga za pacijente koji gravitiraju Virovitičko-podravskoj županiji, a nabavom nove medicinske opreme povećati će se broj prijema u dnevnim bolnicama i smanjiti će se broj prijema na akutne bolničke odjele za 7,93% u 2024. godini.

Ciljevi projekta

1. Poboljšanja učinkovitost i dostupnost dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica

2. Poboljšana vidljivost o unaprijeđenim mogućnostima zdravstvene zaštite kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica

Pokazatelji projekta

Ciljna vrijednost

Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica (%)

10,59 %

Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu (broj)

1

 

Glavne aktivnosti projekta

1. Razvoj dnevne kirurgije

- Oprema za centralnu sterilizaciju, operacijske sale i jedinicu za intenzivnu njegu u objektu D1 (nova postojeća zgrada)

2. Opremanje dnevnih bolnica

-  Nabava opreme za sljedeće odjele: pedijatrija, kirurgija, oftalmologija, interna

3. Uspostava dnevnih bolnica – modul 3

- Dogradnja zgrade Aneks B1

4. Horizontalne politike

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1154&i=odnos-prema-osobama-sa-invaliditetom.pdf

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1152&i=promicanje-odrzivog-razvoja-i-zastite-okolisa.pdf

http://www.bolnica-virovitica.hr/documents.php?q=1153&i=postivanje-nacela-jednakih-mog.pdf

5. Revizija projekta

6. Promidžba i vidljivost projekta

7. Upravljanje projektom

 

Projektni tim:

1.Podugovoreni vanjski stručnjak-VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije

       Željka Andrić, mag. oec. - voditelj projekta,

       Sanja Pejić, mag. oec.

2. Kristina Maloča, oec. – koordinator,

3. Davorka Louvar, dipl.oec. – financijski stručnjak,

4. Silvija Rođak, bacc. oec. – stručnjak za javnu nabavu,

5. Saša Horvat, mag.ing.aedif. – tehnički koordinator,

6. Igor Žigman, dr. med. – stručnjak za zdravstvo.

 

 

Kontakt osoba za više informacija

Davorka Louvar, dipl. oec.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

 • Natječaj za specijalizacije – Odluka o izboru kandidata
  Natječaj za specijalizacije – Odluka o izboru kandidata
  Opširnije
 • Natječaj za specijalizacije – lista pristupnika i poziv za razgovor
  Natječaj za specijalizacije – lista pristupnika i poziv za razgovor
  Opširnije
 • Energetska obnova zgrade Uprave Opće bolnice Virovitica
  Energetska obnova zgrade Uprave Opće bolnice Virovitica
  Opširnije
 • Odluka o izboru kandidata za radno mjesto psiholog - određeno puno radno vrijeme
  Odluka o izboru kandidata za radno mjesto psiholog - određeno puno radno vrijeme
  Opširnije
 • Odluka o izboru kandidata za radno mjesto psiholog - neodređeno puno radno vrijeme
  Odluka o izboru kandidata za radno mjesto psiholog - neodređeno puno radno vrijeme
  Opširnije

Tagovi