Ured ravnatelja
RAVNATELJ OPĆE BOLNICE VIROVITICA
Mirjana Peček, mag. oec.
Tel: 033/747 266; fax: 033/725 323
e-mail: ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
 
Zamjenik ravnatelja:
Edita Smiljanić, dr. med., specijalist pedijatar
Tel: 033 747 266
e-mail: medpom@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu:
Renata Šipoš Baranjec, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
e-mail: pomkvalit@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra bolnice:
Milja Čupen, mag. med. techn.
e-mail: glsestra@bolnica-virovitica.hr
 
Tajnica ravnatelja:
Andreja Rakošević:
e-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje:
Ivana Žili, mag. oec.:
e-mail: racfin@bolnica-virovitica.hr
 
Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove:
Natalija Matošina, dipl. iur.:
e-mail: pravna@bolnica-virovitica.hr