Odjel za pedijatriju

v.d. voditelja Odjela: Tatjana Sotonica Piria, dr.med., spec. pedijatar 

Glavna sestra Odjela: Emilija Jančevski, bacc.med.techn.

Tel. 033 747 – 444
( lokal 366 )
 

Liječnici

Odjeli i Dnevna bolnica

Specijalističke i subspecijalističke ambulante

Edita Smiljanić, dr.med. spec. pedijatar

Mladen Viljevac, dr.med., spec. pedijatar,
subspec. pedijatrijske kardiologije

Tatjana Sotonica Piria, dr.med., spec. pedijatar

Ganjto Elizabeta, dr.med., spec. pedijatar

Iva Kolaček Vacka, dr.med., spec. pedijatar

Marko Đuderija, dr.med., specijalizant pedijatrije

 
Odjel pedijatrije


 
Dnevna bolnica
Voditelj Dnevne bolnice: Tatjana Sotonica Piria, dr.med., specijalist pedijatar
 • HITNA PEDIJATRIJSKA
  ( 0-24h )
 • OPĆA PEDIJATRIJSKA
  (pon. – pet. od 7-15h)
 • ALERGOLOŠKA
  (utor. i čet. od 11 – 14h)
  Edita Smiljanić, dr. med.
 • ENDOKRINOLOŠKA
  (sri. od 11 – 15h)
  Edita Smiljanić, dr. med.
  Božica Ilenić, sms
 • KARDIOLOŠKA
  (srij. od 11 - 14h)
  Mladen Viljevac, dr. med.
  Jasmina Dolinac, sms
 • NEONATOLOŠKA
  (uto. i čet. od 11 – 14h)
  Tatjana Sotonica Piria, dr. med. 
  Sanja Romić, vms
 • NEUROPEDIJATRIJSKA
  (čet. 11-14h)
  Tatjana Sotonica Piria, dr. med.
 • NEFROLOŠKA
  (pet. 09-13h)
  Ganjto Elizabeta, dr.med, dr. med.
  Božića Ilenić, sms
 
Voditelj Poliklinike: 
Mladen Viljevac,dr.med.,specijalist uže 
spec. pedijatrije-pedijatrijske kardiologije

Ambulanta za UZV dijagnostiku

 • UZV abdomena
  Edita Smiljanić, dr. med.
  Iva Kolaček Vacka, dr.med.
 • UZV srca
  Mladen Viljevac, dr. med.
 • UZV mozga
  Mladen Viljevac, dr. med.
  Tatjana Sotonica Piria, dr. med.
 • UZV kukova
  Ganjto Elizabeta, dr.med.

 


 

                Pedijatrijska skrb u Virovitičko-podravskoj županiji počela je 1958. godine u Dječjem dispanzeru.

Dječji odjel osnovan je 1961. godine

Osnivač Odjela je prim.dr.sc. Terezija Salaj Rakić, dr.med., koja vodi Odjel do 1989.godine.

Prim. Ivica Veles, dr. med., vodi Odjel od 1989. godine do 1992. godine.  Od 1992. godine Odjel vodi Edita Smiljanić, dr.med.

   

Odjel za dječje bolesti Opće bolnice Virovitica ima 18 kreveta u dva odsjeka:

Odsjek za neonatologiju , te Odsjek za dojenčad, školsku i predškolsku djecu.

Zaposleno je četiri specijalista pedijatrije, dva liječnika su na specijalizaciji iz pedijatrije, tri bacc.med. techn., i 19 medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom.

Stručni medicinski rad odvija se u okviru:

-       dnevne bolnice

-       odsjeka za  polikliničko-konzilijarnu zaštitu

Na odjelu se godišnje hospitalizira od 1200-1300 pacijenata. Dužina liječenja je 4,7 dana. Djeca se primaju na bolničko liječenje samo kada je to za dječje zdravlje neophodno, a niz godina potiče se i provodi liječenje kroz Dnevnu bolnicu. Roditelji mogu biti uz dijete tijekom cijelog dana, te i aktivno sudjelovati u procesu liječenja. Odjel svih ovih godina ostvaruje vrlo dobru suradnju s Društvom Naša djeca Virovitica.

Dana 14. siječnja 2011. godine Odjel je dobio počasni naslov DJEČJI BOLNIČKI ODJEL-PRIJATELJ DJECE