Vodič za pacijente

Potrebni dokumenti za prijem u bolnicu i obavljanje pretraga

Pri dolasku na bolničko liječenje u Opću bolnicu Virovitica ponesite sa sobom:

 • važeću uputnicu vašeg izabranog liječnika
 • zdravstvenu iskaznicu
 • iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • osobnu iskaznicu
 • nalaze ordiniranih i obavljenih laboratorijskih, rendgenskih i drugih pretraga
 • dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu

Za obavljanje specijalističkih pregleda ili pretraga potrebno je ponijeti:

 • važeću uputnicu izabranog liječnika
 • posljednji specijalistički nalaz
 • nalaze obavljenih pretraga

Radno vrijeme bolnice

SLUŽBA KIRURŠKIH DJELATNOSTI

Radno vrijeme ambulanti:

 

 

 

OPĆA KIRURGIJA

Svaki radni dan       08.30 h - 14.30 h

Ponedjeljak

Dr. Demo

Utorak

Dr. Stipeč

Srijeda

 

Četvrtak

Dr. Ružić

Petak

 

 

 

 

ABDOMINALNA KIRURGIJA

Svaki radni dan      10.00 h - 14.30 h

Ponedjeljak

Dr. Demo

Utorak

Dr. Stipeč

Srijeda

 

Četvrtak

Dr. Ružić

Petak

 

 

TRAUMATOLOGIJA

 

Svaki radni dan

10.00 h - 14.00 h

 

ORTOPEDIJA

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak

10.00 h - 15.00 h

 

UROLOGIJA

  Utorak:  -    08.00 h - 10.00 h,

 • 10.00 h - 15.00 h - urodinamska obrada

 

Ostali radni dani:  10.00h - 15.00 h

 

KIRURGIJA DOJKE

Srijeda

09.00 h - 11.00 h

 

VASKULARNA KIRURGIJA

Srijeda i petak

10.00 h - 14.00 h

 

 

ODJEL  ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

GINEKOLOGIJA I PATOLOGIJA TRUDNOĆE - dnevna bolnica  ponedjeljak - petak od 9 - 14h

ULTRAZVUČNA AMBULANTA     ponedjeljak - petak od 9 - 14h

GINEKOLOŠKA AMBULANTA    ponedjeljak - petak od 9 - 14h

ENDOSKOPSKA AMBULANTA

Za sve preglede naručiti se na tel: 033 747 - 424

HITNA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO (0-24h)

Administracija Tel: 033 747 - 263

Što ponijeti u bolnicu?

Uz već navedene dokumente koji su Vam potrebni za upis u bolnicu, ponesite i sljedeće stvari:

 • pribor za osobnu higijenu (četkica za zube, pasta, tekući sapun, šampon, češalj, 2 ručnika)
 • od odjeće -  2 piđame, minimalno 2 kompleta donjeg rublja, kućni ogrtač, papuče.
 • dobro je imati i papirnati ručnik, toalet papir, čašu, vodu.

Hranu i piće koje  želite donijeti od kuće mora odobriti liječnik.

Ako ste alergični na neku hranu ili nešto drugo obavezno to naglasite liječniku pri prijemu.

Pušenje, konzumiranje alkohola i droga u bolnici nisu dopušteni.

Mobitel će sigurno olakšati komunikaciju s Vašim prijateljima i rodbinom, ali morate znati da ćemo Vas u iznimnim situacijama zamoliti da ih isključite (zbog blizine drugih medicinskih aparata) i prilikom razgovora poštujte pravo ostalih pacijenata na mir (isključite zvuk) i molimo da se suzdržite od razgovora tijekom vizita i ostalih pregleda i intervencija.

Novac, nakit i ostale vrijedne stvari ostavite kod kuće jer ne možemo  preuzeti odgovornost u slučaju njihova nestanka. 

Prijem u bolnicu

Prijem u bolnicu može biti hitan ili redovan. U oba slučaja najprije se javite na Odjel na koji ste upućeni, a zatim se na prijemnom šalteru (Recepciji) upisujete u bolnicu (upis na šalteru obično obavlja pratnja pacijenta).

Otpust iz bolnice

O otpustu iz bolnice odlučuje liječnik koji Vas vodi. Najčešće je otpust planiran i pacijenti se u pravilu otpuštaju iza jutarnje vizite.

Poželjno je da po Vas dođe pratnja koja  može obaviti admnistrativni dio ispisa na šalteru za prijem i otpust pacijenata iz bolnice. Tamo ćete ujedno i podmiriti sve obveze eventualnog plaćanja participacije ili cijelokunog iznosa liječenja (ako nemate primjereno zdravstveno osiguranje) te dobiti otpusno pismo.

 

Prava pacijenata

Svaki pojedinac, bez obzira na dob, spol, rasnu, ekonomsku ili društvenu pripadnost te način plaćanja, ima jednaka prava. Poštivanje osobnosti pacijenata te očuvanje fizičkog i mentalnog integriteta temeljne su vrijednosti u zdravstvu, a Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04. i 37/08.) određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava. Osnovna prava koja regulira ovaj Zakon su:

 • pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost,
 • pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskog postupka ili zahvata,
 • pravo na povjerljivost,
 • pravo na privatnost,
 • pravo na održavanje osobnih kontakata,
 • pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove,
 • pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji,
 • pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima.

Sve eventualne prigovore i pritužbe na nepoštivanje prava pacijenti mogu prijaviti Uredu ravnatelja.

Koordinator za rijetke bolesti

e-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr

Koordinator za hrvatske branitelje

Koordinator za hrvatske branitelje: Ivica Kašuba, med.techn.

Tel: 099 247 1328

e-mail: ivkasuba@bolnica-virovitica.hr